1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Werken met
  4. Keuzewerktijd

Keuzewerktijd

Keuzewerktijd

In het rooster kan gebruik gemaakt worden van Keuzewerktijd. Dit zijn keuzemomenten voor leerlingen in het rooster. De leerling kan zelf inschrijven voor een keuzeles. Het is ook mogelijk om als docent of bijvoorbeeld als mentor leerlingen te plaatsen bij een keuzeles. Het plaatsen van leerlingen dient te gebeuren in het onderdeel Keuzewerktijd. Een docent kan ook eventueel leerlingen plaatsen via het lesdashboard.


 Leerlingen plaatsen via het LesdashboardLeerlingen plaatsen via het Lesdashboard

In- en uitschrijven door docent

Een docent kan leerlingen alleen bij zijn eigen keuzelessen plaatsen.

Vanuit het lesdashboard worden in het fotoboek en de leerlinglijst de ingeschreven leerlingen getoond. In de tab Keuzewerktijd zijn de ingeschreven deelnemers ook te zien. Als de docent in deze tab één of meerdere ingeschreven leerlingen selecteert, dan kan in de blauwe balk bovenin gekozen worden om de gekozen leerling(en) uit te schrijven bij het desbetreffende KWT-uur. In de zijtab rechts kan bij deelnemers gezocht worden op deelnemers. Het filter Groep toont alleen de klassen die op het geopende lesuur ook een keuzemoment in de agenda hebben. Het filter status staat standaard op Beschikbaar. Dit houdt in dat de leerlingen wel een keuzemoment hebben, maar nog niet gekozen hebben. Zet dit filter op Alle om ook leerlingen te zien die al een keuze hebben gemaakt op dat lesuur. Selecteer één of meerdere leerlingen en klik onderin op Inschrijven om de geselecteerde leerling(en) in te schrijven in het KWT-uur. Indien de docent een leerling inschrijft, dan geldt dit als een verplichte inschrijving. De leerling kan deze keus niet wijzigen. Een docent kan ook het onderdeel Keuzewerktijd gebruiken om leerlingen te plaatsen. Lees het volgende hoofdstuk om te zien hoe dit onderdeel werkt.

In- en uitschrijven door overig personeel

Mentoren, teamleiders, decanen en vrije rollen kunnen geautoriseerd worden om leerlingen bij keuzewerktijd lessen van collega’s te plaatsen. Dit kan via de knop Keuzewerktijd in het hoofdmenu. Standaard wordt de huidige dag getoond. Alleen de keuzewerktijd uren worden bij de leerlingen getoond. Reguliere lessen in de agenda zijn in dit scherm niet zichtbaar. In de zijtab rechts kan naar een andere dag genavigeerd worden. Uren met een blauwe streep ervoor zijn uren waarop de leerling al ingeschreven staat. De groen/wit gestreepte balk staat bij uren waarop de leerling nog niet ingeschreven staat. Klik op een keuzemoment om de inschrijving in te voeren of te wijzigen. Selecteer de gewenste keuzeles en klik op ‘Bevestigen’. Een leerling kan deze verplichte inschrijving niet ongedaan maken.

Overzicht Keuzewerktijdlessen Overzicht Keuzewerktijdlessen