1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Highlights
  4. Magister Zorg (OPP)

Magister Zorg (OPP)

De voordelen van de OPP-module in Magister:


  • Een standaard die volledig voldoet aan wettelijke eisen;
  • Een standaard met voldoende flexibiliteit. Zowel om informatie toe te voegen als in het aangeven van relevante domeinen voor de ontwikkeling van de leerling. Hierdoor kunt u het ook gebruiken om andere afspraken met de leerling vast te leggen voor bijvoorbeeld een leerachterstand;
  • Optimaal beheer en delen vanuit AVG;
  • Digitaal ondertekenen naar alle of specifieke betrokkenen;
  • Veilig centraal opgeslagen in Magister waarmee u privacy van deze gegevens kunt waarborgen;
  • Toegankelijk en overzichtelijk voor de zorgcoördinator en betrokkenen (mentor/docent, leerling, ouder(s)/verzorger(s)).


Monique van Bemmel , Zorgcoördinator op het Rembrandtcollege Veenendaal:
“Voordat we met Magister Zorg aan de slag gingen, hebben we de kosten afgewogen tegen onze huidige werkwijze. Eerder kostte het best wat tijd om bijvoorbeeld achter ondertekeningen van ouders aan te zitten. Dat ouders nu digitaal via Magister kunnen ondertekenen is echt van toegevoegde waarde. Het is veel makkelijker geworden. Sommige moeten ouders wel een beetje zoeken naar afspraken of het ondertekenen van het OPP, maar over het algemeen gaat het soepel. Het staat altijd op dezelfde plek, in Magister. Daar kunnen zij ook afgesloten OPP’s terugvinden. Dat het altijd op één plek staat, is handig in de communicatie. Voor medewerkers die het OPP uitwerken is het laagdrempelig om met het digitale OPP aan de slag te gaan. Je gaat stap voor stap door het proces heen en in plaats van veel zoekwerk rondom gegevens van de leerling staat alle basisinformatie al klaar. Dat scheelt veel tijd.”  


Interesse in deze Magister Zorg (OPP)-module? Vraag nu hier een demo aan.


Achtergrond

Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden. De Wet Passend Onderwijs schrijft het zelfs voor bij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Voor het opstellen van een OPP zijn er echter weinig richtlijnen. Scholen gebruiken allerlei verschillende formats en sjablonen, terwijl samenwerkingsverbanden deze allemaal één voor één moeten verwerken. Tegelijkertijd bevat het OPP gevoelige persoonlijke gegevens waar we allemaal zorgvuldig mee om moeten gaan.

In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden zijn we aan de slag gegaan met een oplossing: een Zorg (OPP)-module in Magister. Het doel is om zorgcoördinatoren te ondersteunen in het eenvoudig, efficiënt en veilig opstellen van OPP’s, deze te beheren en met afgekaderde rechten te kunnen delen.Meer zelf bekijken over de drie stappen van Magister Zorg (OPP)? Lees meer op deze Kennisbank 'Snel door de 3 stappen van het OPP'.Bekijk hier het webinar 'Zorgtaken makkelijker verwerken in Magister' van mei 2023.Tabblad Ondertekeningen