1. Magister Service
  2. Startpagina oplossing
  3. Partners en Ontwikkelaars
  4. Technische documentatie

SCIM API voor identity management

Magister ondersteunt SCIM v2.0 voor identity management. De Magister SCIM API vervangt bestaande SOAP webkoppelingen die uitgefaseerd zullen worden.


LET OP: Dit is een andere functionaliteit dan de ECK-ID SCIM waarmee Magister kan koppelen aan een externe SCIM provider waar het ECK-iD aan de identiteit toegevoegd kan worden.


Beschikbare functionaliteit

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de doelen waarvoor u de Magister SCIM API op dit moment kunt gebruiken en welke bestaande API's deels of compleet vervangen worden door de SCIM API. De Magister SCIM API wordt nog verder uitgebreid. Neem contact op indien u aanvullende SCIM functies/mogelijkheden nodig heeft.


DoelMagister SCIMVervangt SOAP API 
Bijwerken van wachtwoordenPATCH op UserData.SetPassword
Bijwerken van gebruikersnaam
Bijwerken van actief of geblokkeerd zijn
Bijwerken van "active directory gebruiker"
PATCH op UserAdFuncties.UpdateGebruiker
AdFuncties.UpdateGebruiker2
Lezen van gebruikersaccountsSEARCH op User
GET op User
Data.GetData *
AdFuncties.GetActiveStudents *
AdFuncties.GetActiveEmployees *

* = De SCIM API vervangt deze API gedeeltelijk


Beschikbare informatie / Schemas / Documentatie

Het meest actuele schema vraagt u via het schema discover endpoint op. 

https://accounts.magister.net/scim/Schemas


De uitgebreide API-documentatie vindt u hier:

https://accounts.magister.net/scim/docs


We lichten de belangrijkste informatie toe die u via de Magister SCIM api uit kunt wisselen met uw eigen en andere applicaties.

SCIM veldOpmerkingLezen/Schrijven*
User.idMagister user id (zelfde als voor UWLR en SSO)lezen
User.userNameLogin naamlezen, schrijven
User.nameComplex type met voornaam, tussenvoegsel en achternaamlezen
User.userTypeEmployee/Parent/Studentlezen
user.activeLezen: geeft aan of het account toegang heeft.
schrijven: Dit zet het veld 'blocked' op de geïnverteerde waarde. Als blocked 'true' wordt kan het account nog steeds geblokkeerd zijn om andere redenen.
lezen, schrijven
user.passwordKan niet direct gezet worden bij creatie, aparte PATCH vereistschrijven
user.emailsÉén emailadres wordt ondersteundlezen
user.createdDatum aanmaaklezen
user.lastModifiedDatum laatste wijziginglezen
MagisterIamUser.blockedGeblokkeerdlezen, schrijven
MagisterIamUser.expiredVervallenlezen, schrijven
MagisterIamUser.expiresOnDatum waarop account geblokkeerd moet wordenlezen, schrijven
MagisterIamUser.mandatory2FA2FA verplicht voor dit specifieke account
laat niet zien of 2FA beleid actief is.
lezen, schrijven
MagisterIamUser.authenticationTypeLocal, external, LDAP, Radiuslezen, schrijven
MagisterIamUser.externalUserHeet in Magister "Active Directory gebruiker" (gekoppelde externe gebruiker)lezen, schrijven
MagisterIamUser.configuredSecondFactorsOp dit moment één 2e factor:
hardware of software token
lezen

* = Lezen of schrijven van aangegeven veld is beschikbaar en kan aangezet worden indien uw toepassing aantoonbaar doelbinding heeft om deze velden te moeten kunnen lezen of schrijven.


Magister IAM SCIM Client voor partners

Indien u een client voor de Magister IAM SCIM API wilt, kunt u deze aanvragen via https://www.magister.nl/partners/

Door middel van scopes wordt uw client beperkt tot de gegevens die u moet kunnen lezen/schrijven voor de doeleinden die u in de aanvraag omschreven heeft.


Testomgeving voor partners & aansluitinformatie

Het is ook mogelijk om een testomgeving aan te vragen voor ontwikkeling van een client. Deze vraagt u ook aan via https://www.magister.nl/partners/


Scopes van de testomgeving

Op dit moment bieden we de volgende scopes aan voor testen:

ScopeGeeft toegang tot
iam.scim.group.readOphalen van groepen en lidmaatschappen
iam.scim.user.manageBijwerken van een gebruikersaccount, inclusief status- en authenticatieinstellingen
iam.scim.user.password.manageBijwerken van het wachtwoord van een gebruiker
iam.scim.user.read

Ophalen van alle gebruikersaccounts, inclusief status- en authenticatieinstellingen


Magister IAM URL's

IAM Authorityhttps://accounts.zenacc.nl
IAM Authority OpenId discovery documenthttps://accounts.zenacc.nl/.well-known/openid-configuration
IAM Accountbeheer omgevinghttps://accounts.zenacc.nl/admin
SCIM root urlhttps://accounts.zenacc.nl/scim
SCIM Schema’s endpointhttps://accounts.zenacc.nl/scim/Schemas
SCIM Swagger docshttps://accounts.zenacc.nl/scim/docs


Magister IAM SCIM Client voor directe integratie met Entra ID (Azure AD)

Microsoft Entra ID is compatibel met de Magister SCIM API en biedt via deze route de mogelijkheid om de Magister Accounts te beheren via Entra ID. Wanneer de Magister SCIM API uitgebreid wordt, levert dit ook nieuwe mogelijkheden op voor deze directe koppeling. 

Het is nog niet mogelijk om als school zelf de koppeling aan te maken en te beheren. U kunt uw interesse in deze manier van koppelen kenbaar maken via een ticket op Magister service. Het ontwikkelteam stemt de verdere implementatie dan met u af.