1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Highlights
  4. Actueel voor OOP

Registreer 'Mobiel in de klas' eenvoudig met Magister!

De maatregel "mobiel thuis of in de kluis" wordt bij veel VO-scholen succesvol toegepast. Magister ontving wel de prangende vraag vanuit scholen: “Help ons in het helder registreren, zodat het voor iedereen inzichtelijk wordt dat juist op het punt van ‘mobieltjes in de klas’ een afspraak niet is nagekomen door de leerling.” 

Dat inzicht is belangrijk om leerlingen goed te coachen, dat begrijpen wij.


Daarom geeft Magister die mogelijkheid tot registreren bij de lesregistratie, al vanaf komende release 6.4.17 (30 april)!


Zo weet iedereen weer wanneer het ‘Materiaal Vergeten’, ‘Huiswerk Vergeten’ of ‘Mobiel in de Klas’ betreft en kan de les gewoon op tijd beginnen!Standaard ‘Mobiel in de klas’ registratie

In Beheer > Beheer > Hulptabellen > Aanwezigheid > Absentiereden kan een code en omschrijving toegevoegd worden van het nieuwe type ‘Mobiel’.


Bij Beheer > Beheer > Configuratie > Aanwezigheid kan dit dan als standaardwaarde van ‘Mobiel in de klas’ opgegeven worden.


Om de docent verder te ondersteunen vink je bij ‘Functionaliteit bij lesdashboard’ de optie ‘Mobiel in de klas melden’ aan. Dan kan de docent in Magister Web onterecht gebruik van de mobiel in de les registreren.

Standaard 'Mobiel in de klas' registratie


Tijd overhouden om echt les te geven

In het Lesdashboard registreert de docent zoals altijd aan het begin van de les al het verzuim en gedrag van de leerlingen. En nu dan ook ‘Mobiel in de klas’. Dat kan uiteraard ook gedurende de les gebeuren. Let op, ook nu moet de les aan het eind verantwoord worden.


Het belangrijke van de registratie ‘MK’ is dat je als docent geen onnodige discussie meer tijdens of na je les hebt omdat je het noodgedwongen als een ander ‘type’ had geregistreerd. Nu is er dus weer aandacht voor het lesgeven.

Docent registreert eenvoudig en eenduidig het type verzuim en gedrag in de les


Rapportages ook aangepast

Natuurlijk zijn ook de diverse rapportages in Magister Desktop aangepast om een PDF te delen met absentiereden (Mobiel in de klas).

Printlijst in PDF: zo besparen we allemaal papier
Voor scholen die gebruik maken van Plusmodule Magister Inzicht, volgt de aanpassing voor 'Mobiel in klas' zo spoedig mogelijk. Meer Verantwoording & Verzuim in Magister.MX

Met deze ontwikkeling geeft Magister invulling aan de actuele behoefte van het onderwijs. Maar hier stopt de verandering niet. Met Magister.MX wordt verzuim en gedrag-registratie nog eenvoudiger. Vanaf start schooljaar kun je gebruik maken van het vernieuwde 'Verantwoorden & Verzuim'. Uiteraard krijgt hierin 'Mobiel in de klas' ook een plek. 

Bekijk alvast de pilotschermen van 'Verantwoorden & Verzuim' en/of maak direct een afspraak met jullie accountmanager voor een toelichting op de roadmap van Magister.MX.