1. Magister Service
 2. Startpagina kennisbank
 3. Werken met
 4. Verzuimoverzicht (Magister Inzicht)

Verzuimoverzicht (Magister Inzicht)


Algemeen

Gedrag zegt veel over de motivatie van leerlingen. Wanneer de motivatie toe- of afneemt, is dat meestal direct in het gedrag van uw leerling terug te zien. Met de module Magister Inzicht houdt u eenvoudig een vinger aan de pols bij alle leerlingen en pikt u afwijkingen snel op.


Instructievideo Verzuimoverzicht


Actuele en historische informatie in beeld

Magister Inzicht biedt docenten, mentoren, decanen, verzuimcoördinatoren en teamleiders een compleet beeld van álle actuele en historische gebeurtenissen rondom het verzuim van uw leerlingen. Met Magister Inzicht ontsluit u eenvoudig allerlei soorten informatie. Dat varieert van absent, te laat en ziek tot materiaal vergeten, huiswerk vergeten of uit de klas gestuurd. Met Magister Inzicht zet u de zaken die docenten toch al registreerden in om de motivatie van uw leerlingen op een makkelijke manier te monitoren en – waar nodig – tijdig voor verandering te zorgen.


Van helikopterblik naar individueel beeld

Magister Inzicht is eenvoudig in gebruik en volledig geïntegreerd binnen Magister. Alle informatie die de module laat zien, komt rechtstreeks uit het systeem. De module biedt uitgebreide tel- en sorteermogelijkheden. Daardoor is het heel makkelijk om met een helikopterblik naar bijvoorbeeld klassen of jaarlagen te kijken. Vanuit die totaaloverzichten kunt u vervolgens vlot inzoomen op specifieke leerlingen die afwijkend gedrag vertonen of op een andere manier opvallen. Hierdoor kan de school al in vroeg stadium actie ondernemen en bijsturen.


Voortdurend in ontwikkeling

Het onderwijs staat nooit stil. Dat geldt ook voor de modules van Magister. Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar manieren om Magister Inzicht nóg beter te maken. Met Magister Inzicht wordt het op termijn voor ouders bijvoorbeeld veel makkelijker om verzuim te registreren. Ook maken we het voor docenten nog veel makkelijker om aan te geven welke leerlingen afwezig zijn.


Functioneel

 1. Ga naar het onderdeel 'Leerlingen via het menu.
 2. Klik op het tabblad 'Verzuim'
 3. Afhankelijk van uw rol kunt u in het overzicht een klas, lesgroep of studie selecteren. U krijgt daarmee direct inzicht in het verzuim van de huidige week, maand of jaar.
 4. U kunt bladeren naar een vorige periode of vooruit kijken naar een volgende periode.
 5. Klik op de type registraties, bijvoorbeeld 'Absent', 'Te laat' en 'Ziek' om de focus te krijgen op de leerlingen die 1 keer of vaker Absent, Te laat of Ziek zijn gemeld in de gekozen periode.
 6. Door op 'Totaal registraties' te klikken herstelt het scherm zich naar de originele situatie en ziet u weer alle types.
 7. Klik op 'Jaar' om een totaaloverzicht te krijgen vanaf start schooljaar. 
 8. Klik op 'Toon alleen ongeoorloofd verzuim' om de focus op ongeoorloofde registraties te krijgen.
 9. Als u met de muis over bijvoorbeeld het aantal ongeoorloofde registraties gaat, ziet u waaruit de ongeoorloofde registraties bestaan. 
 10. Via de knop Exporteren kunt u gemakkelijk een overzicht exporteren naar Excel. 
 11. Door te klikken op de naam van een leerling in het overzicht, heeft u via de 'Leerlingkaart' direct inzage in meer details rondom het verzuim.   
 12. Op deze manier bent u als gebruiker snel in staat uw leerlingen te volgen en te begeleiden waar het nodig is. 


Tip: Stel een kleursignalering in om snel te zien welke leerling extra aandacht verdienen.


Voorbeeld verzuimoverzicht Magister

Voorbeeld verzuimoverzicht Magister


Focus op Absent, Te laat en ZiekFocus op Absent, Te laat en Ziek


Gemakkelijk en snel een export maken om zo de lijst te delen met overige betrokkenenGemakkelijk en snel een export maken om zo de lijst te delen met overige betrokkenen


Kleursignalering instellen

Kleursignalering instellen
Zelf aan de slag met Magister Inzicht?

Magister Inzicht is een plusmodule van Magister. Meer informatie over prijzen en/of een demo aanvragen kan via dit formulier. Of u neemt direct contact op met uw accountmanager.