1. Magister Service
 2. Startpagina kennisbank
 3. Werken met
 4. Agenda

Lesdashboard


Lesdashboard

Het lesdashboard toont informatie over de geselecteerde les. De docent kan hier huiswerk opgeven en registraties en lesnotities vastleggen. Eventueel kunnen één of meerdere actieve studiewijzers worden ingezien. 


Bekijk de laatste toevoegingen in functionaliteit in het Magister Lesdashboard. Deze video is samengesteld m.b.v. een kunstmatige intelligentie-tool.


Magister Lesdashboard > Fotoboek

Geminimaliseerd lesdashboard voor invallers

Als een personeelslid invalt voor een collega, of indien hij een kwt-uur heeft waarop leerlingen hebben ingeschreven die normaliter geen lessen volgen bij deze docent, dan wordt een geminimaliseerd lesdashboard getoond. Het personeelslid zal dan alleen de mogelijkheid hebben om registraties in te voeren en registraties te verantwoorden. Het personeelslid heeft wel toegang tot het huiswerk van deze les en de eventuele studiewijzer. Ook is het mogelijk om bij KWT-uren en invaluren een lesnotitie te maken bij deze leerlingen en lesnotities op die dag kunnen via het lesdashboard ook ingezien worden.

Fotoboek

Het fotoboek toont alle leerlingen van de afspraak. In het fotoboek is meteen te zien of er registraties voor de leerling zijn ingevoerd door bijvoorbeeld de administratie van de school. Via de printknop is het mogelijk het fotoboek af te drukken. Er wordt een PDF-bestand gegenereerd met de groepscode en de foto's en namen van de leerlingen. Een blauw uitroepteken bij een leerling geeft aan dat op het tabblad details extra informatie beschikbaar is.

Extra informatie kan zijn:

 • Een lesnotitie voor deze leerling, vandaag aangemaakt door een collega;
 • Een ongelezen bericht van de leerling aan de docent;
 • Een toets die de leerling in de afgelopen zeven dagen bij deze docent heeft gemist;
 • Een ELO-opdracht te laat ingeleverd bij deze docent.

Weergave
De tab ‘weergave’ bevat een aantal widgets. Met de widget ‘Deze les’ kan de docent binnen de dag makkelijk navigeren naar de volgende les. De bijbehorende informatie wordt direct getoond. Daarnaast wordt ook het aantal leerlingen getoond dat in de groep zou moeten zitten. 

In het onderdeel sorteren kan de docent zelf bepalen of de leerlingen op voor- of achternaam gesorteerd moeten worden. Deze instelling wordt voor de gebruiker opgeslagen.

Over het fotoboek kunnen verschillende lenzen geplaatst worden. Dit kan ingesteld worden in de widget Details. De lens ‘Registraties’ toont alle registraties die zijn gedaan bij de leerlingen. Kiest de docent voor de lens ‘Lesnotities (LVS)’, dan toont Magister de lesnotities die de docent deze les heeft aangemaakt. De lens ‘Kenmerken’ geeft aan bij welke leerlingen specifieke kenmerken aanwezig zijn. Welke kenmerken hiervoor in aanmerking moeten komen, kan de school zelf bepalen. Deze lens is alleen klikbaar wanneer er minimaal één leerling uit de groep voldoet aan de vooraf ingestelde kenmerken.

De widget ‘Jarig’ komt tevoorschijn als er binnen de les een leerling die dag jarig is, of als er een leerling in de komende zeven dagen jarig is.

Details
Afhankelijk van welke lens is gekozen bij de weergave wordt op de tab details extra informatie getoond:

Registraties

 • Leerlingpas 
 • Statistieken: 
  • Deze les:
   Toont de volledige omschrijving van de registratie van de geselecteerde leerling in de les;
  • Absentieperiode mijn-lessen/totaal:
   De docent ziet hier het aantal keer absent bij de eigen lessen ten opzichte van het totaal aan absentieregistraties van deze leerling voor de absentieperiode. Absentieperiodes zijn alleen zichtbaar als dit door de school zelf is ingericht.
  • Lesperiode-mijn lessen/totaal:
   De docent ziet hier het aantal keer absent bij de eigen lessen ten opzichte van het totaal aan absentieregistraties van deze leerling voor de huidige lesperiode.

Lesnotities (LVS)

 • Leerlingpas
 • Lesnotitie van de docent bij deze les

Kenmerken

 • Leerlingpas
 • Het kenmerk/de kenmerken waaraan de leerling voldoet. Welke kenmerken hier getoond kunnen worden, is door de school zelf in te richten.

Extra informatie

Onderstaande informatie wordt hier getoond:

 • X ongelezen berichten van de leerling aan de docent. 
 • Na klikken op deze regel navigeert naar het onderdeel ‘Berichten’.
 • X toets gemist bij de docent (afgelopen zeven dagen).
 • X ELO-opdracht te laat ingeleverd bij de docent.
 • X lesnotities van deze dag over deze leerling.
  Na klikken komt er een pop-up waarin de lesnotitie raadpleegbaar is.

Agenda van...
De agenda van de geselecteerde leerling voor de dag van vandaag is raadpleegbaar. Bij de lessen is inzichtelijk of de leerling een toets en/of huiswerk heeft. Tevens worden bij de lessen, mits deze aanwezig zijn, registraties en lesnotities getoond middels icoontjes. Indien er voor de geselecteerde leerling een terugkommaatregel actief is, zal deze ook zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Actiemenu

In het menu boven in het lesdashboard zijn een aantal opties beschikbaar voor de docent:

 • Registraties (deze knop wordt pas actief als minimaal één leerling geselecteerd is)
  Menu waar de standaardregistraties beschikbaar zijn.
  Indien de docent hier voor geautoriseerd is kan hij met de optie Bijzondere registratie in het dropdown menu een andere absentiecode dan de standaard ingestelde code invoeren.
 • Verantwoorden
  De docent kan met deze knop de registraties verantwoorden. Door te verantwoorden worden leerlingen zonder registraties automatisch present gemeld. In de afsprakenlijst verschijnt een vinkje bij de afspraak waarop verantwoording is gedaan. Een docent kan, mits geautoriseerd, een verantwoorde les nog wijzigen.
 • Leerlingen (deze knop wordt pas actief als minimaal één leerling geselecteerd is)
  • Met de optie ‘lesnotitie maken’ kan de docent voor de geselecteerde leerling(en) een lesnotitie invoeren. 
  • Met de optie ‘bericht sturen’ kan de docent voor de geselecteerde leerling(en) een bericht opstellen en versturen.
  • Met de optie ‘afspraak maken’ kan de docent voor de geselecteerde leerling(en) een afspraak maken, deze wordt dan aangemaakt in de agenda’s van de docent en de deelnemer(s).

Verantwoorden van blokuren

Als in de configuratie van Magister aangegeven is dat het bij blokuren mogelijk is aanwezigheidsregistraties over te nemen, dan heeft de docent de mogelijkheid om bij gelijke opvolgende lessen de aanwezigheidsregistraties over te nemen naar het volgende uur. Tevens kan dan de optie 'Blokuur verantwoorden' aangevinkt worden (mits de lesuren niet in de toekomst plaats vinden) waarmee het volgende uur ook gelijk afgesloten wordt.

Leerlinglijst

De leerlinglijst bevat, net als het fotoboek, alle vooraf geregistreerde informatie. Deze lijst is bedoeld om snel registraties te kunnen doorvoeren. Met behulp van multi select kan de docent voor meerdere leerlingen tegelijk een registratie doorvoeren. Via de printknop is het mogelijk om een leerlinglijstje af te drukken met de groepssamenstelling m/v en het totaal aantal leerlingen.

Indien een docent een les wil verantwoorden op het moment dat de administratie net iets anders heeft ingevoerd bij deze leerling (docent voert absent in, administratie voert ziek in), dan komt hier een melding van plus een blauw vinkje bij de wijziging die het betreft.

Registraties
In het geval dat een leerling twee of meer lessen op hetzelfde moment in de afsprakenlijst heeft staan, heeft dit gevolgen voor de registraties die de betrokken docenten doorvoeren. Er wordt maar één registratie bij de leerlingen genoteerd. Stel docent A meldt leerling X present, dan ziet docent B bij het openen van het lesdashboard in zijn les leerling X als absent geregistreerd (grijs vinkje). De leerling wordt als present weggeschreven in Magister. Een ander scenario is dat docent A leerling X als absent registreert. Docent B opent het lesdashboard en ziet geen verantwoording staan. Docent B meldt leerling X te laat. In Magister wordt een te laat geregistreerd.

Spelregels verantwoording in Magister bij twee afspraken op hetzelfde moment:

1. Laatste presentie met reden* wordt geregistreerd. 

2. Een presentie met reden registratie gaat boven een presentie registratie. 

3. De eerste presentie gaat boven een tweede presentie registratie. 

4. Een presentie registratie gaat boven een absentie registratie. 

5. De eerste absentie registratie gaat boven een tweede absentie registratie 

6. Een absentie registratie gaat boven een vrijstelling registratie.

Een presentie met reden kan zijn Te laat/Uitgestuurd/Huiswerk vergeten/Boeken vergeten.


Huiswerk en toetsen

Op de tab huiswerk en toetsen kan de docent huiswerk of een toets voor de groep opgeven voor de volgende les(sen). 


Huiswerk opgeven

Nadat er in het tabblad Huiswerk en toetsen is geklikt op de knop + Geef huiswerk op kan er huiswerk ingevoerd worden. Ook is het mogelijk om een Microsoft Teams link toe te voegen aan de les zodat de leerlingen via de link in de juiste Teams afspraak terecht komen om de les online te volgen. Eventueel kunnen er bijlages aan het huiswerk toegevoegd worden. Dit kan gedaan worden door te klikken op de knop Voeg bestand(en) toe of door bestanden te slepen naar het uploadvlak. Het slepen van bestanden kan vanaf de lokale computer of vanuit het tabblad Bronnen. Klik op Opslaan om het huiswerk in Magister op te slaan.


Toets opgeven

Nadat er in het tabblad Huiswerk en toetsen is geklikt op de knop + Geef een toets op kan gekozen worden voor de toetsvorm. In Magister zijn de volgende toetsvormen beschikbaar: Proefwerk, Tentamen, SO(schriftelijke overhoring) en MO(mondelinge overhoring). Ook is het mogelijk om een Microsoft Teams link toe te voegen aan de les zodat de leerlingen via de link in de juiste Teams afspraak terecht komen om de les online te volgen. Eventueel kunnen er bijlages aan de toets toegevoegd worden. Dit kan gedaan worden door te klikken op de knop Voeg bestand(en) toe of door bestanden te slepen naar het uploadvlak. Het slepen van bestanden kan vanaf de lokale computer of vanuit het tabblad Bronnen. Klik op Opslaan om de toets in Magister op te slaan.


Toetsbelasting

Bij het opgeven van een toets toont Magister het aantal toetsen voor de leerlingen van die betreffende dag en binnen die week. Magister kijkt naar het hoogste aantal toetsen, daarmee wordt bedoeld, dat als er leerlingen zijn binnen de groepssamenstelling die 2 toetsen hebben en er zijn leerlingen die 3 toetsen hebben, dan wordt er melding gemaakt van het aantal leerlingen met 3 toetsen. Iedere toetsvorm (Proefwerk, Tentamen, SO en MO) telt als één toets.Weergave

De tab ‘weergave’ geeft een overzicht van ‘Mijn lessen voor 7 dagen’. Standaard staat de focus op de groep en het vak die de docent binnen het lesdashboard heeft geselecteerd. De docent kan zo op een snelle manier huiswerk voor de volgende les opgeven. Daarnaast kan hij wisselen naar bijvoorbeeld een parallelgroep door in het groepsfilter een andere groep te selecteren. Via de knop ‘huidige les’ komt de docent altijd weer terug op de les waar hij was binnengekomen.


Presentatiemodus

Met de presentatiemodus kan het opgegeven huiswerk op het digibord worden weergegeven. Het huiswerk wordt dan in een volledig venster weergegeven op dezelfde pagina die open stond. De andere gegevens op die pagina zijn dan niet zichtbaar. Hiermee blijft de privacy gewaarborgd. Binnen de presentatiemodus kan de docent ervoor kiezen om een groter lettertype te gebruiken of een andere achtergrondkleur. Met de pijltjes rechtsboven in het scherm kan de presentatiemodus weer worden afgesloten.


Lesgegevens overnemen

Via de knop ‘lesgegevens’ is het mogelijk het huiswerk en/of de aantekeningen van één of meerdere vervallen lessen over te nemen naar een andere les. Indien er huiswerk van het type ‘Toets’ verplaatst wordt naar een les waar al huiswerk aanwezig is, wordt dit aan de les toegevoegd en wordt het huiswerk omgezet naar het type toets. Dit komt omdat een toets “zwaarder” weegt dan huiswerk. De volgorde van het bepalen van de weging is van laag naar hoog: Huiswerk, Schriftelijke Overhoring, Mondelinge Overhoring, Proefwerk, Tentamen. Bij het ophalen van lesgegevens worden alleen de vervallen lessen met hetzelfde vak en dezelfde groep van de afgelopen twee weken getoond.


Bronnen

Via de tab ‘Bronnen’ heeft de docent direct toegang tot het onderdeel Bronnen. Het toevoegen van een bestand kan door het bestand naar het huiswerk te slepen of door te klikken op 'als bijlage toevoegen'.

Studiewijzer

Indien de docent een studiewijzer heeft gekoppeld aan een groep/vak, zal die zichtbaar zijn binnen het lesdashboard voor die groep/vak combinatie. De gekoppelde documenten kunnen worden gedownload om buiten Magister te openen. Heeft de docent de beschikking over een digibord in de klas, dan kan de studiewijzer met de verschillende onderdelen op het digibord worden weergegeven via de presentatiemodus. Op deze wijze kan de studiewijzer eenvoudig met de leerlingen worden besproken.

Weergave

Indien meerdere studiewijzers actief zijn voor een vak, zullen alle studiewijzers worden getoond. De docent kan wisselen door één van de studiewijzers te selecteren.

Details

De tab ‘details’ toont een preview van een video of afbeelding. De preview van een video kan full-screen worden bekeken.

Aantekening

Het tabblad ‘aantekening’ is bedoeld om extra informatie toe te voegen voor de docent. De aantekening is alleen voor de docent zichtbaar. Heeft de docent de beschikking over een digibord in de klas dan kan via de presentatiemodus eventueel de aantekeningen op het digibord worden weergegeven.

Weergave

Deze tab toont voor de volgende zeven dagen de lessen voor de desbetreffende groep en vak. 


Veelgestelde vragen

Als een gebruiker een les heeft verantwoord (afgesloten), kan hij/zij die dan weer openen om wijzigingen aan te brengen?

Als de gebruiker het recht heeft om een verantwoorde registratie te wijzigen, dan kunnen de registraties aangepast worden via het Fotoboek of de Leerlinglijst. Er is verder geen aparte actie voor nodig.

Is het mogelijk een fotolijst/smoelenboek of klassenlijst te printen vanuit Magister?
Ja dat is mogelijk. Via het Lesdashboard kan zowel het Fotoboek als de Leerlinglijst worden geprint via de printknop in de knoppenbalk.
Waar vind ik de mogelijkheid om snel de namen van nieuwe leerlingen te onthouden?
Via het Lesdashboard > Tabblad Hulpmiddelen is de optie ‘Wie is wie?’ toegevoegd waarmee een memory-spelletje gespeeld kan worden om de foto’s en de namen van de leerlingen te leren. Er moeten minimaal vier leerlingen zijn met een foto voordat het spel 'Wie is wie?' gespeeld kan worden.
Is het in Magister mogelijk om huiswerk op te halen van een vervallen les?

Het is mogelijk het huiswerk en/of aantekeningen over te nemen van een vervallen les die in de komende zeven dagen plaatsvindt of van vervallen lessen van de afgelopen 14 dagen. Gebruik hiervoor de knop 'lesgegevens' op het tabblad 'huiswerk' bij een actieve les van dezelfde klas of lesgroep.

Soms staat in Magister op voorhand dat een leerling absent is, maar ik kan dat niet aanpassen, waarom is dat?

Dit vinkje betreft een ziekmelding en is visueel herkenbaar aan de lichtgrijze kleur. Uit voorzorg is het zo gemaakt dat gebruikers dit niet per ongeluk kunnen uitvinken, aangezien gebruikers (veelal) niet het recht hebben om de ziekmelding te herstellen. Mocht een ziekmelding onterecht zijn, dan kan de gebruiker dit oplossen door eerst de ziekmelding te verwijderen en daarna te voorzien van de juiste registratie.

Hoe kan ik zien dat een les wel of niet verantwoord is?
Indien een les niet verantwoord is, ziet de gebruiker dit d.m.v. een rood uitroepteken icoon in de agenda. Daarnaast als een docent lessen heeft die in het verleden plaats hebben gevonden en welke niet verantwoord zijn, vindt hij/zij deze binnen de widget notificaties 'X lessen nog niet verantwoord'. Door hierop te klikken wordt een afspraaklijst geladen met alle lessen die nog niet verantwoord zijn. Van daaruit kan elke les verantwoord worden.
Waarom kan ik soms een les niet verantwoorden (De knop is niet actief)?

Lessen die in de toekomst plaats vinden, daarvan mag de docent de les nog niet verantwoorden, immers de docent weet niet welke leerlingen present zijn. Daarnaast kan er tijdens de les nog van alles gebeuren, denk aan het uitsturen van een leerling of een leerling die te laat binnen komt en dan zou dit niet meer aangepast kunnen worden. 

Hoe kan ik een bijlage toevoegen aan het huiswerk?

De gebruiker kan zowel vanaf een lokale bron, als vanuit het onderdeel Bronnen binnen Magister bijlagen toevoegen. Via de tab 'bronnen' heeft de gebruiker direct toegang tot het onderdeel Bronnen. Het toevoegen van een bestand kan door het bestand naar het 'wolkje' te slepen of door te klikken op 'als bijlage toevoegen'. 

Hoe kan ik gemakkelijk huiswerk/een toets opgeven voor de volgende les?
Vanuit het tabblad Huiswerk en toetsen is aan de rechterkant een tabblad zichtbaar met mijn lessen voor de komende 7 dagen van daaruit kunt u klikken op de volgende les en daar het huiswerk opgeven.
Hoe kan ik gemakkelijk huiswerk/een toets terug zien van de vorige les?

Vanuit het tabblad Huiswerk en toetsen is aan de rechterkant een tabblad zichtbaar met mijn lessen voor de komende 7 dagen van daaruit kunt u klikken op 'vorige 7’ daarmee ziet u de lessen van de afgelopen week. Door de focus op de laatste les te zetten is de lesinformatie zichtbaar.

Hoe kan ik aan het eind van een les snel naar de volgende les?
Vanuit het Lesdashboard kan op de tabbladen Fotoboek of Leerlinglijst in de widget 'Deze les' met 1 klik gekozen worden voor de volgende les.