1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Werken met
  4. Activiteiten

Activiteiten


Activiteiten

In het onderdeel Activiteiten is het mogelijk om een activiteit aan te maken waar leerlingen en/of personeel op in kan schrijven. Door middel van onderdelen kunnen verschillende keuzemogelijkheden aangeboden worden. Per onderdeel kan een maximum en een gewenst aantal ingevoerd worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden leerlingen te laten inschrijven voor een sportdag of herkansingsweek. Personeelsleden als deelnemer toevoegen kan bijvoorbeeld om personeel te laten inschrijven voor een studiemiddag.

Activiteiten worden in het overzichtscherm onderverdeeld in Zichtbaar en Niet zichtbaar. Een activiteit is pas zichtbaar als er leerlingen/personeel zijn toegevoegd en de zichtbaarheidsdatum actief is. Met het lesperiodefilter kan gewisseld worden naar een ander schooljaar. In het zoekveld kan een zoekterm ingevoerd worden. Magister zal in de volledige titels van activiteiten op zoek gaan naar activiteiten die ergens in de titel voldoen aan de ingevoerde zoekterm.

 

Activiteit toevoegen

Met de knop ‘Activiteit toevoegen’ kan een nieuwe activiteit aangemaakt worden. In het volgende scherm kan een titel en een inleiding ingevoerd worden. Daarnaast zijn zichtbaarheid - en inschrijfcriteria in te stellen.

De zichtbaarheidsdatum geeft aan wanneer toegevoegde deelnemers de activiteit in Magister zien. Het al dan niet kunnen inschrijven op de activiteit hangt af van de inschrijfperiode die ook ingesteld kan worden. Als laatste is in te stellen op hoeveel onderdelen deelnemers minimaal en maximaal in moeten schrijven. Indien dit leeg gelaten wordt, zijn er geen restricties op het inschrijven op onderdelen.

 

Op de tab Toegang kunnen individuele leerlingen, klassen, lesgroepen of personeelsleden toegevoegd worden. Leerlingen, klassen of lesgroepen zijn standaard deelnemer bij een activiteit. Een personeelslid kan beheerder of deelnemer worden. Klik op ‘Voltooien’ om de activiteit toe te voegen in Magister.

 

Onderdeel toevoegen aan een activiteit

Klik op de knop +Onderdeel toevoegen om een onderdeel aan de activiteit toe te voegen. In het volgende scherm kan op de tab Algemeen het onderdeel een titel en kleur gegeven worden. Per onderdeel is in te stellen wat het maximum aantal deelnemers mag zijn die in kan schrijven op het onderdeel. Het maximum instelbaar is 200. Indien er niet op een onderdeel ingeschreven mag worden, dan kan hier 0 ingevoerd worden. Naast een maximum kan ook het gewenste aantal deelnemers ingevoerd worden.

Op de tab Inhoud kan er nog een extra toelichting gegeven worden bij het onderdeel. Bij een onderdeel kunnen bronnen worden toegevoegd. Via de zij-tab ‘bronnen’ heeft de gebruiker direct toegang tot het onderdeel Bronnen. Hier kunnen één of meerdere bestanden en/of filmpjes vanuit 'Mijn ELO-documenten' of 'Gedeelde documenten' geselecteerd worden en deze, door te klikken op ‘als bijlage toevoegen’, toegevoegd worden aan het onderdeel. Het is ook mogelijk om rechtstreeks vanaf de computer via ‘bijlage toevoegen’ een bijlage toe te kennen aan de opdracht. Daarnaast is het mogelijk om via ‘drag & drop’ bestanden vanuit 'Mijn ELO-documenten' of 'Gedeelde documenten' te slepen naar het scherm bijlagen. Klik op Voltooien om het onderdeel toe te voegen aan de activiteit.


Deelnemers inschrijven

Gekoppelde deelnemers kunnen vanuit het eigen Magister account inschrijven op een Activiteit. Het is ook mogelijk om als beheerder een deelnemer verplicht in te schrijven voor een onderdeel. Dit kan in het overzichtscherm van de Activiteit via de zij-tab Deelnemers

In de widget ‘Deelnemers' kan per groep gefilterd worden op de status Alle deelnemers, Niet ingeschreven, ingeschreven en verplicht ingeschreven. Deelnemers die niet voldoen aan de minimum inschrijving krijgen een rood icoontje achter de naam. Leerlingen die wel voldoen aan de minimum inschrijving krijgen een groen icoontje achter de naam. Het cijfer in het rode/groene icoontje geeft aan op hoeveel onderdelen de leerling zich op dat moment heeft ingeschreven.

Selecteer in de Activiteit het onderdeel waarop de deelnemers ingeschreven dienen te worden. Vink daarna in de zij-tab de deelnemers aan en klik onderin op ‘Inschrijven’. Een inschrijving, gedaan door een beheerder van de activiteit, wordt gezien als verplichte inschrijving. Een deelnemer kan dit zelf niet wijzigen.


  Deelnemers in- of uitschrijven

Deelnemers in- of uitschrijven


Deelnemers uitschrijven

Als beheerder is het ook mogelijk om ingeschreven deelnemers weer uit te schrijven bij een onderdeel. Dit kan gedaan worden bij het desbetreffende onderdeel van de activiteit. Selecteer het onderdeel en klik op de optie ‘Inschrijvingen’ binnen het onderdeel. Selecteer een leerling en klik op ‘Uitschrijven’. Er kan een multi-select gemaakt worden door de Control (Ctrl) toets ingedrukt te houden en de leerlingen aan te klikken.


Inschrijvingen exporteren

Met de knop ‘Exporteren’   wordt er een deelnemerslijst van de ingeschreven leerlingen per onderdeel in Excel gemaakt. In de export staan alle details per onderdeel, zoals minimum en maximum, geplaatste leerlingen, namen van de leerlingen, klas en of de zichzelf heeft ingeschreven of dat hij/zij verplicht (v) ingeschreven is.


Overig

In deze paragraaf worden de overige functionaliteiten van Activiteiten beschreven.


Niet ingeschreven deelnemers

Als er nog deelnemers niet voldoen aan de minimum inschrijfvoorwaarde, dan zal er een teller boven in de activiteit komen met een uitroepteken erbij (X deelnemers voldoen niet aan het minimale aantal inschrijvingen). Wanneer op dit aantal (X) geklikt wordt, komen de desbetreffende leerlingen rechts in beeld onder de zij-tab Deelnemers.

Herinneringsbericht versturen

Als er geklikt wordt op het aantal leerlingen wat nog niet voldoet aan de minimum inschrijfeisen bij een activiteit, dan kan er rechtsonder in het scherm op de knop ‘Stuur herinneringsbericht’ geklikt worden. Er zal een nieuw standaardbericht worden gemaakt met alle leerlingen in de BCC die niet voldoen aan de minimum inschrijfeisen van de activiteit. De ingelogde gebruiker staat bij AAN. Het standaardbericht is eventueel nog aan te passen voordat deze verstuurd wordt.


Herinneringsbericht sturen

Herinneringsbericht sturen


Volgorde aanpassen

In het overzichtscherm van de activiteit kan op de knop ‘Volgorde aanpassen’ geklikt om de onderdelen binnen de activiteit te verwisselen van volgorde. Sleep het onderdeel naar de gewenste plek in de activiteit en klik bovenin op Volgorde opslaan om de nieuwe volgorde door te voeren bij de activiteit.


Bericht sturen

Bij ieder onderdeel staat de optie ‘Bericht sturen’. Door hier op te klikken maakt Magister automatisch een nieuw bericht met daarbij gekoppeld alle deelnemers die op dat moment ingeschreven staan bij het onderdeel.


Activiteit kopiëren

Een activiteit kan gekopieerd worden via de knop  bij een activiteit. Een activiteit kan naar jezelf gekopieerd worden, bijvoorbeeld om deze in een volgende (les)periode weer te gebruiken. Alle instellingen en onderdelen worden hiermee gekopieerd. Deelnemers dienen in de kopie opnieuw gekoppeld te worden. Het is ook mogelijk om een activiteit te kopiëren naar een collega.


Activiteit kopiëren

Activiteit kopiëren


Veelgestelde vragen

Waarom kan ik maximaal 200 deelnemers opgeven bij een onderdeel?

Vanwege performance en stabiliteit is er gekozen voor een maximum van 200 deelnemers. Uit onderzoek is gebleken dat weinig beheerders meer dan 200 deelnemers aan een onderdeel toekennen (minder dan 0,5%). Mocht een beheerder wel gebruik willen maken van een hoger aantal deelnemers, dan kan hij/zij meerdere onderdelen aanmaken met dezelfde inhoud.

Hoe kan ik bij een onderdeel aangeven dat er niet op ingeschreven mag worden?
De beheerder kan bij het aanmaken van een onderdeel aangeven dat er maximaal 0 deelnemers zich mogen inschrijven.
Kan ik binnen een activiteit ook lijsten exporteren zoals bijvoorbeeld een totaaloverzicht?
Ja, dit is mogelijk. Kies bij de bewuste activiteit voor 'Activiteit exporteren' door op de exportknop te klikken.
Kan ik een bericht sturen aan alle niet ingeschreven deelnemers?

Ja, dit is mogelijk. Door te klikken op 'X deelnemers voldoen niet aan het minimale aantal inschrijvingen.' ziet u aan de rechterkant van het scherm welke deelnemers dat betreft. Via de knop 'Stuur herinneringsbericht' kunt u deze deelnemers een bericht sturen. De Magisterbeheerder moet hiervoor wel rechten hebben gegeven op de Berichtenmodule.

Wat betekenen de gekleurde bolletjes achter de naam van de deelnemers op het tabblad deelnemers?

Rood: Deelnemers voldoen nog niet aan het minimaal aantal in te schrijven onderdelen;
Groen: Deelnemers voldoen aan het minimaal aantal in te schrijven onderdelen;
Zwart: Deelnemers hoeven niet te voldoen aan een minimaal aantal in te schrijven onderdelen;

Wat betekent het groene balkje voor de naam van een deelnemer op het tabblad deelnemers?
Deze deelnemer heeft zich voor het maximaal aantal onderdelen ingeschreven.